• pl
  • en
  • cz
  • sk

Regulamin

  Regulamin świadczenia usług BOXWADi  

I. Postanowienia ogólne.
1. Zamawiając usługi BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), „Nadawca” zgadza się, w swoim imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby odbierającej Przesyłkę („Odbiorca”) i jakiejkolwiek innej osoby, która ma prawo do Przesyłki, na obowiązywanie niniejszych Warunków.
2. WADi.fhu Artur Piszczek z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 61 zwana dalej BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), świadczy dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji tych zleceń firmom współpracującym z WADi.
3. WADi jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym BOXWADi, DHL.WADi, BOX.WADi.
4. WADi.fhu Artur Piszczek z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kowalska 61 jest właścicielem marki BOXWADi, DHL.WADi, BOX.WADi.
5. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią:
a. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera DHL dostępne na stronie: DHL,
b. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera DHL Slovensko (Słowacja) dostępne na stronie: DHL Slovensko,
c. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera PPL CZ s.r.o (partner DHL Czechy) dostępne na stronie: PPL Czechy,
d. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług DHL Express (expressowe przesyłki międzynarodowe, Lotnicze, Drogowe) dostępne na stronie: DHL Express,
e. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług firma INPOST oraz Grupa Integer, dostępny na stronie: InPost, Integer,
f. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług firma RUCH S.A., dostępny na stronie: Ruch S.A.,
g. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług firm: partnerskich, kooperantów, podwykonawców w/w, dostępnych na poszczególnych stronach tychże.


II. Definicje i Usługi.
1. BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) – Zleceniobiorca.
2. Zleceniodawca – klient, osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi). ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno nadawca, odbiorca  jak i strona trzecia. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi)  musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy. W przypadku gdy ZLECENIODAWCĄ jest strona trzecia list przewozowy wygenerowany z systemu BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi)  musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy.
3. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.
5. Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca, odbiorca lub strona trzecia zgłaszająca zamówienie realizacji przesyłki. Użytkownik – ZLECENIODAWCA dokonuje zapłaty za wybraną usługę.
6. Nadawca - Zleceniodawca lub użytkownik, który fizycznie przekazuje przesyłkę pracownikom przewoźnika, obsłudze przewoźnika.
7. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania się w Systemie Transakcyjnym BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
8. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania się w Systemie Transakcyjnym BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi). Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Logiku i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.
9. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.
10. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki, zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata (odbiorcy) przeysłki. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wylicza koszt usługi.
11. System transakcyjny – platforma logistyczno-informatyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem BOXWADi.com (.pl, .eu) DHL.WADi, BOX.WADi (.pl, .eu, .com), DHLWADi (.pl, .eu, .com)  służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.
12. Skarbonka – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Skarbonka jest zasilana tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) i jest doładowana w momencie otrzymania środków lub za pośrednictwem przelewów internetowych Transferuj.pl (Tpay.com) lub PaySera.com. W przypadku zasilenia inną walutą, kwota taka jest przeliczana na EURO, KĆ lub PLN w zależności od dokonanego Zlecenia odpowiadającego rozliczeniu terytorialnemu danej firmy kurierskiej/przewoźnika i lokalnej waluty. Dla zlecenia z i do: Polska – PLN, Republika Czeska – KĆ, Państwa UE, inne Państwa – EURO.
13. List przewozowy (LP) – dokument przewozowy wygenerowany przez system BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata/odbiorcy. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) i Przewoźnikiem.
14. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.
15. Przesyłka - oznacza wszystkie dokumenty lub paczki, które są przewożone na podstawie jednego listu przewozowego i w sposób wybrany przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), w tym drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem przewozu. List przewozowy obejmuje wszelkie etykiety identyfikujące Przesyłkę lub dokumenty dostarczone przez automatyczne systemy BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) i systemy firm kurierskich lub Nadawcy, takie jak etykieta, kod kreskowy, list przewozowy, kwit konsygnacyjny, a także ich wersje elektroniczne. Odpowiedzialność za przewóz każdej Przesyłki jest ograniczona według zasad określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli Nadawca domaga się większej ochrony, wówczas za dodatkową opłatą może uzyskać ubezpieczenie (więcej informacji poniżej). „BOXWADi” (DHL.WADi, BOX.WADi) oznacza informatyczny, automatyczny system do nadawania przesyłek korzystających z funkcji i usług firm kurierskich np. DHL Express, DHL Parcel, InPost itp.
16. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania.
17. Waga Gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach.
18. Przesyłka Kopetowa (Koperta) - Przesyłka w kopercie firmowej przewoźnika, która mieścić dokumenty formatu A4, teczki z kartkami papieru, dokumenty papierowe.
19. Przesyłka Paletowa (Euro-Paleta) - Przesyłka podniesiona na platformie (Palecie, Euro-Palecie), przeznaczona do transportu i/lub składowania cięższej i dużej przesyłeki/towaru zapakowanego na Palecie (Euro-Palecie).
20. Przesyłka Krajowa - Standardowa usługa doręczenia przesyłki do końca następnego dnia roboczego, Nadanie i Odbiór przesyłki na terenie tego samego kraju europejskiego.
21. Przesyłka Zagraniczna Drogowa - Standardowa usługa doręczenia przesyłki z terenu jednego kraju do drugiego kraju z wykorzystaniem transportu drogowego.
22. Przesyłka Zagraniczna Lotnicza - Standardowa usługa doręczenia przesyłki z terenu jednego kraju do drugiego kraju z wykorzystaniem transportu lotniczego.
23. Przesyłka Zagraniczna Ekonomiczna - Standardowa usługa doręczenia przesyłki z terenu jednego kraju UE (Unii Europejskiej) do drugiego kraju UE (Unii Europejskiej) z wykorzystaniem transportu co najmniej 2 różnych przewoźników.
24. Przesyłka (COD) „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.
25. Przesyłka „Ze zwrotem potwierdzonych dokumentów” (ROD) – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany do nadawcy.
26. Przesyłka Paczkomatowa - Przesyłka krajowa lub przesyłka zagraniczna ekonomiczna, którą odbiorca osobiście odbiera ze specjalnego urządzania (paczkomatu) w wyznaczonej lokalizacji.
27. Paczkomat – System automatycznych skrytek pocztowych/kurierskich (terminali pocztowych, kurierskich) dostępny 24 godziny na dobę, służący do odbierania przesyłek i/lub nadawania przesyłek.
28. Usługi dodatkowe – wszelkie dodatkowo świadczone możliwe funkcje z zakresu obsługi przesyłki a dotyczące: nadania, odbioru, pakowania, ubezpieczenia, informacji na temat przesyłki, trasy przesyłki, zmiany adresu nadania/odbioru, zmiany daty dostawy.


III. Rejestracja w systemie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) i zamawianie usług.

1. BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które  BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.
2. BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych.
3. Warunkiem wykonania usługi przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie w tym i zamówione usługi dodatkowe.
4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) oraz cennika usług dodatkowych BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług dodatkowych poza systemem BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), niezależnie od pobranej opłaty za usługę BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi)   naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika i/lub cennika usług dodatkowych BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
6. Korzystanie z usług świadczonych przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się.
7. W celu prawidłowej realizacji usługi przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.
8. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości zleconej Przesyłki, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.
9. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia czy uszkodzenia innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.
10. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać je w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
• być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
• być odpowiednio wytrzymałe,
• uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
• być opisane, gdy wymagają tego właściwości transportu lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce i/lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń i/lub naklejonych na opakowanie przesyłki oznaczeń i/lub integralnej informacji na Liście Przewozowym.
11. Opakowanie (w tym paletę/palety) i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
12. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki.
13. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy a towar przesyłki był zgodny z wykazem towarów dopuszczonych do transportu i nie był wykluczony jako Towar/Towary całkowicie zabronione do przesyłania w paczkach i przesyłkach BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
14. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych (i/lub usług przewozowych nie zgodnych z prawem) oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
15. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli przesyłka zawiera:
- Antyki, dzieła sztuki,
- Azbest,
- Banderole / naklejki celne,
- Biżuteria, zegarki oraz przedmioty wykonane ze szlachetnych metali,
- Broń palna pełna, amunicja i materiały wybuchowe,
- Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki,
- Części broni palnej,
- Dokumenty i walory zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne), akcje, obligacje, certyfikaty,
- Futra i kość słoniowa,
- Gotówka (banknoty, monety), waluty,
- Imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji,
- Kamienie szlachetne luzem,
- Ludzkie/zwierzęce zwłoki, szczątki lub prochy,
- Materiały niebezpieczne i łatwopalne
- Narkotyki, środki o działaniu narkotycznym: nielegalne,
- Leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
- Papierosy,
- Sztaby dowolnych drogocennych metali,
- Towary nielegalne z mocy ogólnych przepisów prawa nie mogą być przewożone,
- Towary niebezpieczne (ADR), materiały łatwopalne, materiały radioaktywne, substancje żrące, substancje wydzielające przykrą woń,
- Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe), żywe rośliny,
- Żywność i produkty spożywcze,
- Towary wyłączone z przewozu na mocy postanowień Regulaminu świadczenia usług pocztowych i przewozowych DHL Parcel, DHL Express (Poland), DHL Słowacja, PPL/DHL Czech Republic,
- Towary, których przewóz jest zabroniony na mocy ustaw, rozporządzeń lub przepisów wewnętrznych.
Jak również gdy:
- przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
- przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
- przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
- ze względu na przepisy prawa, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego.
Szczegółowy wykaz towarów zabronionych znajduje się na stronie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) jako osobny wykaz: Towary Zabronione.
16. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:
• niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,
• niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ,
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości nie zgadza się ze stanem faktycznym.
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż transport (w tym też: odbiór i nadanie) stanowić mogą zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia Przewoźnika.
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż transport (w tym też: odbiór i nadanie) stanowić mogą zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych osób.
17. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby (Policja, Prokuratura, Służby: bezpieczeństwa, celne, skarbowe) oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
18. ZLECENIODAWCA może zlecać usługę w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) po godzinie 15.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
19. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający te dni, lub jeśli taka usługa jest możliwa jako usługa dodatkowa.
20. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.
21. W przypadku wysyłania przesyłek wielo-paczkowych (wieloelementowych), ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki lub i oznaczeń integralnej informacji na Liście Przewozowym.
22. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''Za pobraniem'', BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) lub bezpośrednio Przewoźnik zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 5 do 10 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę i uregulowaniu kwoty pobrania COD. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy. Do dokonania zwrotu pobrania COD jest wymagane poprawne podanie przez ZLECENIODAWCĘ nazwy konta bankowego i nr rachunku bankowego. Zwrot gotówkowy dostępny jest wyłącznie w siedzibie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) w Bielsku-Białej oraz w Oddziałach BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) (po uzyskaniu zgody i akceptacji Centrali BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) w Bielsku-Białej).
23. W przypadku osobistego nadawania przesyłki do transportu przez ZLECENIODAWCĘ lub/albo Nadawcę w Punkcie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) i braku odbioru przesyłki przez odbiorcę lub ze względu na błędne dane adresowe lub ze wzgledu na niespodziewane okoliczności, przesyłka wraca do punktu nadania a Nadawca zobowiazany jest dokonać opłaty za pełny koszt transportu takiej przesyłki.
24. W przypadku nie odebrania z punktu nadania przesyłki niedoręczonej lub/i przesyłki zwrotnej, ewidentnej odmowy odbioru przesyłki niedoręczonej i/lub przesyłki zwrotnej przez: Nadawcę, rodzinę Nadawcy, Pracodawcę/Pracownika Nadawcy lub w przypadku śmierci Nadawcy, przesyłka oczekuje na ostateczny odbiór w Punkcie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) w ciągu trzydziestu (30) dni i uregulowania kosztów: transportu, zwrotu, magazynowania, niedoręczenia przesyłki.
25. Po okresie ostatecznego oczekiwania trzydziestu (30) dni na odbiór w Punkcie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), przesyłka: zwrotna, niedoręczona, nieodebrana, jest komisyjnie otwierana wraz ze sporządzeniem protokołu jej zawartości. Zawartość takiej przesyłki może być w części lub całości: zniszczona, sprzedana bądź rozdysponowana celem odzyskania kosztów: transportu, magazynowania, zniszczenia bądź utylizacji zawartości przesyłki.
26. Okres ostatecznego oczekiwania na odbiów trzydziestu (30) dni, liczony jest od daty doręczenia przesyłki zwrotnej, nieodebranej, niedoreczonej do punktu nadania BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi). Brak minimum dwukrotnego (2) kontaktu (telefonicznie lub/i e-mail) z Nadawcą przesyłki, traktowany jest jako ostateczna odmowa odbioru takiej przesyłki (zwrotnej, nieodebranej, niedoręczonej) przez Nadawcę.


IV. Roszczenia i Reklamacje.
1. Wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia, w którym BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) przyjął Przesyłkę do przewozu. W przeciwnym razie BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Roszczenia ograniczone są do jednego roszczenia na każdą Przesyłkę, a zaspokojenie każdego roszczenia wyczerpuje wszystkie straty i szkody z nim związane.
2. BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, a w szczególności jeśli:
• przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w: nazwisku nadawcy/odbiorcy, błąd w nazwie nadawcy/odbiorcy: firmy, ulicy, miejscowości nadawcy, miejscowości odbiorcy, błąd w numerze nadawcy/odbiorcy: ulicy, kodu pocztowego, telefonu kontaktowego),
• adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
• nadawca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. opłaty za przesyłkę),
• nadawca odmówi nadania przesyłki, odbiór niemożliwe,
• odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania COD),
• odbiorca odmówi odbioru przesyłki, doręczenie niemożliwe,
• zaistnieją przypadki wskazane w rozdział III punkt 16 niniejszego regulaminu.
3. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:
• zaistnieją przypadki wskazane w rozdział III punkt 16 niniejszego regulaminu,
• przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,
• przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY.
4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.
5. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
6. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji.
7. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) przyjmuje tylko i wyłącznie przy pomocy:
- formularza zgłoszenia reklamacji,
- pisemnej formie listownej (forma papierowa).
8. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
• Zleceniodawca/Nadawca,
• Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń,
• Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem,
zwani dalej jako Reklamujący przesyłkę.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki.
10. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 9, BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
• nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego,
• tytuł reklamacji,
• uzasadnienie reklamacji,
• udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
w postaci faktury zakupu (rachunku) przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych),
lub
kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku producentów,
lub
fakturę (racunbek) za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana:
• potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),
• udokumentowaną kwotę roszczenia,
• dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności,
• wykaz załączonych dokumentów,
• kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki,
lub
kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela Przewoźnika, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki,
• podpis Reklamującego,
• dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.
12. Po rozpatrzeniu reklamacji BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) lub Ubezpieczyciel w imieniu BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
• określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania,
• uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.
13. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) lub Ubezpieczyciela w imieniu BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.
14. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
15. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
16. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) może być także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800).


V. Płatności za usługi i faktury.
1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://BOXWADi.com (DHL.WADi, BOX.WADi.pl, .com, .eu).
2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych (terminal płatniczy, zdalne obciążenie: internetowo, telefonicznie), systemu płatniczego: Tpay.com, PaySera.com lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
3. Opłaty i prowizję moga być dokonywane przelewem elektronicznym za pomocą dedykowanego linku płatniczego.
4. Dedykowany link płatności elektronicznych to wygenerowane przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) łącze, za pomocą którego klient (po kliknięciu w łącze) zostaje przekierowany do strony logowania banku, w którym posiada rachunek bankowy. Po zalogowaniu się danymi logowania do swojego konta, klient zatwierdza przelew umówionej kwoty.

5. Operatorem systemu płatności elektronicznych jest SIX Payment Services, DotPay, Krajowy Integrator Płatności S.A. (jako: Tpay).

VI. Ochrona danych osobowych - RODO.
1. Każda osoba korzystająca z usług i systemu BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez WADi Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała przy ul. Kowalska 61 w celu:
- Zakup i realizacja Dostawa i Odbiór (Paczka, Przesyłka Kurierska, wysyłka, list, list polecony, przesyłka konduktorska),
- Realizacja i wykonywanie dokumentów księgowych (Faktura VAT, Faktura Marża, KP, KW),
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest osobista zgoda klienta. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
2. Osoba korzystająca z usług, zakupu, realizacji, w BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi), ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt, e-mail: RODO@wadi.pl
4. System BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) działa zgodnie z prawem w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych: Dz.U. poz. 1000 z dnia 10.05.2018r oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).


VII. Postanowienia końcowe.
1. Niniejsze Warunki regulaminu świadczenia usług znajdują się w Centrali BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) oraz we wszystkich oddziałach BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) jak również są opublikowane na stronie internetowej: http://boxwadi.com, .eu, .pl (https://dhl.wadi.pl, .eu, .com, https://box.wadi.pl, .eu, .com) ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi).
2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem: 01.04.2020 roku.
3. BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.
4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez BOXWADi (DHL.WADi, BOX.WADi) drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu.
5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.

KONIEC.

  • określ wymiary paczki
  • uzupełnij dane wysyłki
  • wybierz formę płatności
  • wydrukuj list przewozowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.